Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Chợ Quán: Tĩnh tâm Mùa Chay

Trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 3 năm 2018, cộng đoàn giáo xứ Chợ Quán đã sốt sắng tham dự tĩnh tâm Mùa Chay 2018.

Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang-Thủ Đức: Mừng lễ mạng

Chiều 19.03.2018, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang đã hân hoan mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Giuse.

Giáo xứ Vườn Xoài: Mùa trở về

Trong 3 ngày, từ thứ Năm (15.03) đến thứ Bảy (17.03), cộng đoàn giáo xứ Vườn Xoài đã bước vào những ngày Tĩnh tâm của mùa Chay Thánh.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Lễ Thánh Cả Giuse

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse vào lúc 17g00 thứ Hai 19/03/2018 tại giáo xứ NVHB.

Giáo xứ Tân Trang: Mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Tân Trang đã long trọng mừng lễ Thánh cả Giuse, bổn mạng giáo xứ diễn ra lúc 17g30 thứ Ba ngày 19.03.2018.

Giáo xứ Sao Mai: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Thánh Giuse, bổn mạng bậc nhì giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa được cử hành lúc 17g30 thứ Hai, ngày 19-3-2018 tại nhà thờ Sao Mai.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse

Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria được cử hành vào chiều thứ Hai, ngày 19.03.2018 tại nhà thờ Vườn Xoài.

Giáo điểm Thánh Giuse Thợ: Ra mắt Hội Gia Trưởng

Lúc 18g00 ngày 19.3.2018, giáo điểm Thánh Giuse Thợ đã long trọng mừng lễ Thánh Giuse và Ra mắt Hội Gia Trưởng.

Giáo xứ Xóm Chiếu: Hãy đến cùng Thánh Giuse

Lúc 17g00 ngày 19.03.2018, giáo xứ Xóm Chiếu đã tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng các vị mục tử giáo xứ.

Giáo xứ Bàn Cờ: Lễ Thánh Giuse bổn mạng giáo xứ

Lúc 17g30 ngày 19.03.2018, cộng đoàn giáo xứ Bàn Cờ hân hoan mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của giáo xứ.