Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Rước Lễ lần đầu

Đúng 08g00 Chúa nhật 03-06-2018, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tại nhà thờ giáo xứ Bùi Phát, 82 em thiiếu nhi được Rước lễ lần đầu.

Giáo xứ Thủ Đức: Hồng ân tấm bánh Giêsu

Lúc 07g00 Chúa nhật 03.6.2018, trong Thánh lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, 107 em thiếu nhi giáo xứ Thủ Đức đã được nhận lãnh bí tích Thánh Thể lần đầu.

Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bổn mạng Đoàn TNTT giáo xứ Tân Việt, cũng là ngày 169 em Rước lễ lần đầu, được cử hành lúc 7g30 Chúa nhật 3/6/2018.

Giáo xứ Tân Thành: Bổn mạng Ban Thừa tác vụ Thánh Thể

Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Bổn mạng Ban Thừa tác vụ Thánh Thể, vào lúc 17g30 ngày 02-6-2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự Thánh lễ cho 45 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa Kitô.

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ Rước lễ lần đầu

Vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 02.06.2018, giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ đã long trọng cử hành Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể lần đầu cho 20 thiếu nhi trong giáo xứ.

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Vĩnh Khấn

Thánh lễ Vĩnh Khấn Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành rất trọng thể tại thánh đường giáo xứ Bùi Phát vào lúc 10g00 ngày 02-06-2018.

Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ Rước lễ lần đầu

Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô, bổn mạng các em thiếu nhi, vào lúc 07g30 ngày 03-6-2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 06.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Tân Phú: Một đời tận hiến

Thánh lễ Tạ ơn, kỷ niệm hồng ân linh mục của 3 cha phó xứ Tân Phú, được cử hành vào lúc 17g45 ngày 01.6.2018, tại nhà thờ Tân Phú.