Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Tân tòng đón nhận bí tích Khai Tâm

Thánh lễ trao ban các bí tích Khai Tâm cho anh chị em dự tòng được cử hành tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức lúc 17g30 thứ Tư 12.12.2018.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2018

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 ngày 08.12.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Nam Hưng: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Nam Hưng do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Hiền chủ tế, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 8/12/2018 tại nhà thờ giáo xứ. 

Giáo xứ Bắc Hà: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - kỉ niệm 8 năm cung hiến thánh đường giáo xứ được cử hành lúc 17g00 ngày 08.12.2018, do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế.

Giáo xứ Tân Việt: Kỷ niệm 60 năm Gia đình Con Đức Mẹ

Thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm - kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân Việt được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy 8/12/2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Việt.

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ và giáo họ Mẹ Vô Nhiễm được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy 08.12.2018, tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Nhà thờ Thánh Mẫu: Mừng bổn mạng

Thánh lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vào lúc 16g00 ngày 07/12/2018, nhà thờ Thánh Mẫu đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng nhà thờ Thánh Mẫu, Hiệp hội Thánh Mẫu TGP.

Giáo xứ Bùi Phát: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, bổn mạng II của giáo xứ Bùi Phát được cử hành rất trọng thể tại Lễ đài Đức Mẹ Vô nhiễm lúc 17g30 ngày 08-12-2018.

Gx. Đồng Tiến: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng Tổng hội Thường niên Curia Phú Thọ 2 được cử hành vào lúc 06g20 ngày 08/12/2018 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến .