Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

29/6/2011, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng cha cố Phaolô Nguyễn Hải Bằng và HDMVGX.

 

Hạt Xóm Mới: Caritas mừng bổn mạng Cha đặc trách

29/06/2011, Các thành viên Caritas hạt Xóm Mới đã chúc mừng bổn mạng và 24 năm ngày nhận tác vụ linh mục của cha cố Phaolô - Đặc trách Caritas hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Tam Hà: Mừng Kim Khánh Linh Mục Chánh xứ

29/6/2011, nhân lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, giáo xứ Tam Hà đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng “50 năm hồng ân thánh hiến” cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hiến Thành (1961 - 2011).

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Ra mắt tân Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ

29/6/2011, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.

Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân Thánh Thể

26/6/2011, cả giáo xứ Nhân Hòa tràn ngập niềm vui và long trọng chào đón 116 em lần đầu vinh dự rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng sau 4 năm học hỏi, tìm hiểu tình yêu của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

 

Giáo xứ Thạch Đà: Ban Phụng Vụ mừng lễ bổn mạng

Chiều 27/6/2011, gần 100 em trong ban Phụng vụ Lễ sinh giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng kính lễ bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Gx. Bình An: Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Đaminh Saviô Phạm Chí Huynh

25/06/2011, tại nhà thờ Bình An quận 8, giáo xứ đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Đaminh Saviô Phạm Chí Huynh thuộc dòng Ngôi Lời Hoa Kỳ.

Gx. ĐMHCG: Thông tin dân Chúa số 104 tháng 7 năm 2011

Thông tin dân Chúa của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hạt Xóm Mới số 104, Tháng 07 - 2011.

Gx. Bắc Dũng: Bế giảng năm học 2011

26/06/2011, giáo xứ Bắc Dũng đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn, tổng kết năm học giáo lý 2010 – 2011, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho 21 em tuyên xưng đức tin.

Gx. Lạng Sơn: Hồng ân 70 em rước lễ lần đầu

26/6/2011, nhân ngày kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tại giáo xứ Lạng Sơn, linh mục phụ tá Giuse Đinh Đức Hậu đã dâng Thánh lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa cho 70 em thiếu nhi trong giáo xứ được Rước Mình Thánh Chúa Kitô.