Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Chí Linh: Mừng Kim khánh Linh mục Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp

Thánh lễ mừng Kim khánh Linh mục Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, được tổ chức tại lúc 9g30 thứ Năm, ngày 21.12.2017 tại thánh đường giáo xứ Tân Chí Linh.

Giáo xứ Bình Hòa: “Giáng sinh hồng ân muôn người”

Giáo xứ Bình Hòa đã tổ chức buổi văn nghệ với chủ đề “Giáng sinh hồng ân muôn người” vào lúc 19g00 ngày 19/12/2017.

Giáo xứ Thủ Đức: Đêm Thánh ca Giáng sinh

“Đêm Thánh vô cùng” là chủ đề đêm Thánh ca Giáng sinh 2017 mừng Ngôi Hai nhập thể làm người tại giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức lúc 19g thứ Sáu, ngày 22.12.2017.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

“Emmanuel” - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng gia đình chúng ta”, đó là chủ đề của 3 buổi tĩnh tâm tại giáo xứ Vĩnh Hòa vào các ngày 19, 20 và 21.12.2017.

Giáo xứ Bình Đông: Các giáo khu hướng về Hang đá Belem

Vào lúc 18 giờ các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm (19-20-21.12.2017), cha chính xứ giáo xứ Bình Đông đã đến chủ sự nghi thức thánh hoá hang đá và cử hành Thánh lễ tại các giáo khu.

Giáo xứ Gò Mây: Phát quà Giáng Sinh cho những gia đình khó khăn

“Thiên Chúa đã bỏ Trời và xuống thế làm người, để chấp nhận và chia sẻ cuộc sống nghèo như chúng ta”, Lm chánh xứ Giuse Maria đã chia sẻ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thiếu nhi tĩnh tâm Mùa Vọng

Anh em hãy vui lên vì Đấng Thánh sắp đến rồi. Chúng ta hãy hân hoan phấn khởi vì Con Thiên Chúa sắp đến, chúng ta đón Chúa Giêsu trong cuộc đời mình.

Giáo xứ Thị Nghè: Tĩnh tâm Mùa Vọng

Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người, mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Con người có phẩm giá khi gắn bó với Thiên Chúa. Qua bí tích Rửa Tội, con người trở nên Kitô hữu mang Chúa Giêsu Kitô vào trong cuộc đời, mang lại hy vọng cho anh chị em.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đón nhận bí tích Khai Tâm

Cha xứ Gioakim mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các anh chị Dự tòng được nhiều hồng ân và luôn biết đặt trọn niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Giáo xứ Tân Thành: Rửa tội dự tòng

“Càng theo đạo Chúa, càng phải tuân giữ lề luật của Chúa, đó là hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi còn sống hay khi đã qua đời”.