Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 340 - Chúa nhật 27 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Bàn Cờ: Bổn mạng giáo khu Têrêsa

Giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ đã cử hành Thánh lễ kính nhớ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng giáo khu Têrêsa, vào lúc 17g30 ngày 01.10.2018 tại nhà thờ Bàn Cớ.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin số 136, tháng 10.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Hà Nội: Khai mạc tháng Mân Côi

Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, được cử hành lúc 17g15 ngày 01.10.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.  

Giáo xứ Tân Việt: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu -bổn mạng giáo xứ Tân Việt- diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 01.10.2018 tại giáo xứ Tân Việt.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Têrêsa mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng giáo họ Têrêsa, được cử hành lúc 17g30 thứ Hai 01.10.2018 tại thánh đường gx. Thủ Đức, hạt Thủ Đức.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng ca đoàn Thiên Thần

Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài các thành viên trong ca đoàn còn có quý vị khách mời cùng các em thiếu nhi và cộng đoàn trong giáo xứ.

Giáo xứ Đồng Tiến: Mừng Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần

Trong phần bài giảng, Cha chủ tế đã nêu rõ cuộc đời con người là cuộc chiến đấu với những sự thử thách đầy cam go.

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

Linh mục phụ tá Giuse Đặng Kim Hải, cũng là cha Linh hướng của Ban Lễ sinh giáo xứ Thủ Đức, chủ tế Thánh lễ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 26 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.