Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Giuse mừng bổn mạng

Hội Giuse giáo xứ Vĩnh Hoà đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Giuse thợ -bổn mạng của hội- vào lúc 17g00 ngày 01.5.2017 tại nhà thờ giáo xứ.

Giáo xứ Nam Hòa: Khai mạc Tháng Hoa

Giáo xứ Nam Hoà đã long trong hiệp dâng Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ Thánh Giuse Thợ, ngày Quốc tế Lao Động và lễ bổn mạng của giáo họ Giuse Thợ.

Giáo xứ Phú Bình: Dâng Mẹ bông hoa Hồng

“Bông hồng nhỏ bé dâng lên, trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ. Dâng lên Mẹ một bông hoa hồng. Màu hoa vẫn còn hoen máu. Còn hoen máu thắm tươi thanh cao từ tim của Mẹ tuôn trào, trong chiều hy tế đồi cao.”

Giáo xứ Vĩnh Hoà: Khai mạc tháng Hoa 2017

Giáo xứ Vĩnh Hoà đã long trọng khai mạc tháng Hoa trước Thánh lễ Chúa nhật III Phục Sinh, diễn ra lúc 07g15 sáng Chúa nhật ngày 30.04.2017, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Tân Phú: Mừng hồng ân Kim Khánh Linh Mục cha Giuse Lê Đình Quế Minh

Vào sáng ngày 29.4.2017 tại giáo xứ Tân Phú, cha Giuse Lê Đình Quế Minh, chánh xứ Tân Phú đã mừng kỷ niệm hồng ân Kim Khánh Linh Mục (1967-2017).

Thánh lễ Kim Khánh Linh Mục cha Félix Nguyễn Văn Thiện

Thánh lễ Kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục cha Félix Nguyễn Văn Thiện - người con ưu tú của giáo xứ Gia Định, hạt Gia Định đã về hưu - diễn ra lúc 9g30 ngày 29.4.2017 tại thánh đường giáo xứ Gia Định.

Giáo xứ Bắc Hà: Kỷ niệm 45 năm linh mục cha sở Anphongsô Hoàng Ngọc Bao

Cha Anphongsô Hoàng Ngọc Bao, chánh xứ giáo xứ Bắc Hà đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 45 năm (1972 - 2017) ngài lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ Bắc Hà.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật III Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 05.2017

Từ nhiều năm nay, giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho khách vãng lai...

 

Giáo xứ Hà Nội: Mừng Kim Khánh Linh Mục cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ

50 năm Linh Mục là một chặng đường dài mấy ai đạt đến. Nhưng điều trân quý hơn, là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, người Linh Mục vẫn trung kiên bước theo Chúa đến cùng.