Sinh Hoạt Giáo Xứ

Gx. Bàn Cờ: Ca đoàn Maria Goretti mừng bổn mạng

Cha sở mời gọi cộng đoàn cách riêng các em thiếu nhi, các em ca viên trong ca đoàn biết noi gương sống của thánh bổn mạng, giữ mình luôn thanh tịnh ...

Giáo xứ Lam Sơn: Kỷ niệm 10 năm Cung hiến Thánh đường và 10 năm LM cha chánh xứ

Giáo xứ Lam Sơn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 10 năm Cung hiến Thánh đường và 10 năm cha chánh xứ thụ phong Linh mục, vào lúc 17g30 ngày 05.7.2017.

Giáo xứ Thạch Đà: Ân sủng Chúa Thánh Thần

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM TGP Sài Gòn, đã chủ sự Thánh lễ Thêm Sức cho 131 em thiếu nhi và 4 người lớn tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà hồi 17g00 thứ Hai 3/7/2017.

Cùng kỷ niệm ngày thụ phong linh mục tại nhà thờ Nam Hải

Lúc 18 giờ, thứ Sáu 30.6.2017 tại nhà thờ giáo xứ Nam Hải, Thánh lễ đồng tế tạ ơn mừng kỷ niệm 16 năm thụ phong linh mục cha chính xứ Luca Trần Quang Tung và 4 năm thụ phong linh mục cha phó xứ Giuse Lê Cẩm Tú được cử hành. Cha chính xứ Luca đã chủ tế Thánh lễ.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho thiếu nhi tại thánh đường Gx. Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g00, thứ Sáu 30.6.2017.

Giáo xứ Bùi Môn: Mừng Ngân khánh Linh mục cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng

Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - chánh xứ Bùi Môn kiêm Hạt trưởng Hóc Môn -được cử hành lúc 09g30 ngày 03.7.2017 tại nhà thờ Bùi Môn.

Giáo xứ Bình Xuyên: Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục cha chính xứ

Thánh lễ  mừng Ngân khánh Linh mục cha Phêrô Phạm Văn Long, chánh xứ Bình Xuyên, được cử hành lúc 09g30, thứ Ba 27.6.2017 tại nhà thờ Bình Xuyên.

Giáo xứ lộc HưngThánh lễ giỗ 10 năm cha cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu

Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu - Nguyên chánh xứ Lộc Hưng, cựu Hiệu trưởng trường Văn Đức - được cử hành lúc 16g00 Chúa nhật 02/07/2017, tại nhà thờ Lộc Hưng.

Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ kỷ niệm 14 năm linh mục của cha chánh xứ

Thánh lễ kỷ niệm 14 năm Linh mục cha Phêrô Phan Khắc Triển - chánh xứ giáo xứ Tân Đông - được cử hành tại giáo xứ Tân Đông vào lúc 17g30 ngày 28/06/2017. 

Giáo xứ Thuận Phát: Ra đi với Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao Đồng ở giáo xứ Thuận Phát, được cử hành vào sáng thứ Bảy, 01.07.2017, do cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân chủ sự.