Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ Vọng Phục Sinh 2018

Cộng đoàn giáo xứ Thủ Đức đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 20g00 thứ Bảy 31.03.2018, tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Nam Hưng: Thứ Năm Tuần Thánh

Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Hiền đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, được cử hành lúc 17 giờ 45 ngày 29/03/2018 tại giáo xứ Nam Hưng.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin số 313- Chúa nhật Phục sinh - Năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Phục sinh - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Tiệc ly 2018

Giáo xứ Vĩnh Hoà đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tiệc ly vào lúc 18g00 thứ Năm ngày 29.03.2018, bước vào Tam Nhật Thánh.

Giáo xứ Sao Mai: Thứ Năm Tuần Thánh

Cộng đoàn giáo xứ Sao Mai đã hiệp dâng Thánh lễ rửa chân vào lúc 17g00 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29-3-2018 tại nhà thờ Sao Mai.

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tiệc ly 2018

Chiều thứ Năm, ngày 29.3.2018, giáo xứ Bùi Phát đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tiệc ly dành cho người lớn và thiếu nhi.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Tiệc ly 2018

Thánh lễ Tiệc ly, được cử hành trọng thể lúc 17g30 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29.03.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc ly

Cha chánh xứ giáo xứ Tân Việt đã chủ sự Thánh lễ Thứ năm Tuần Thánh vào lúc 17g00 thứ Năm, ngày 29/3/2018 tại nhà thờ Tân Việt.

Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ Tiệc Ly 2018

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày lễ của tình yêu, đặc biệt nhớ lại di chúc của Chúa Giêsu, sống di chúc đó là cách biểu lộ tình yêu đối với Người.