Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 343 - Chúa nhật 30 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 29 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 342 - Chúa nhật 29 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ cho tân sinh viên

Thánh lễ thánh hóa năm học mới cho các tân sinh viên 2018 – 2019 được tổ chức trọng thể vào 8g30 Chúa nhật 14.10.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.  

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin số 228 - tháng 10-2018

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima được cử hành do linh mục phó xứ Giuse Đỗ Đức Hạnh vào lúc 11g30 thứ Bảy 13.10.2018 tại giáo xứ Tân Việt, giáo hạt Tân Sơn Nhì.  

Giáo xứ Hà Nội: Khắc ghi “Tình Mẹ”

Thánh lễ kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima, được cử hành lúc 12g00 ngày 13.10.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Tân Thành: Kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 101 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, được cử hành vào lúc 12g00 ngày 13.10.2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 28 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 341 - Chúa nhật 28 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm Lời Chúa trong gia đình mỗi ngày.