Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ sinh

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Savio, bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba 12/06/2018 tại thánh đường giáo xứ. 

Giáo xứ Bình Xuyên: Mùa gặt Hồng ân

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 42 em, Rước Lễ lần đầu 35 em và Tuyên hứa Bao Đồng 13 em thiếu nhi giáo xứ Bình Xuyên được cử hành lúc 08g30 Chúa nhật 10.6.2018.

Giáo xư Bùi Môn: Tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh dâng Thánh lễ tạ ơn

Tn linh mục Gioan Đỗ Đức Minh, một người con của giáo xứ Bùi Môn đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, vào lúc 9g30 ngày 09.6.2018 tại nhà thờ Bùi Môn.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng giáo họ Thánh Tâm và Hội Gia đình PTTT Chúa Giêsu vào lúc 17g15 ngày 08.6.2018.

Giáo xứ Hợp An: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm kỷ niệm 60 năm thành lập

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Hợp An đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành lập, vào lúc 17g15 ngày 08.6.2018 tại nhà thờ Hợp An.

Giáo xứ Tân Đông: Tân linh mục Augustino Hà Vũ, C.M. dâng Lễ Tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Augustinô Hà Vũ, C.M. được cử hành lúc 09g00 sáng thứ Bảy, ngày 10.06.2018 tại nhà thờ Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn.

Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn khi chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 155 em thiếu nhi, vào lúc 9g ngày 09.6.2018, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Thạch Đà: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Đaminh Nguyễn Tuấn Lộc, được cử hành lúc 09g00 ngày 09.6.2018 tại nhà thờ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới.

Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Hồng ân Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 45 em và nghi thức tuyên hứa Bao Đồng cho 14 em được cử hành lúc 17g30 ngày 09.6.2018 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Gx. Bình An Thượng: Thánh lễ tạ ơn 20 năm LM cha chính xứ

“Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ phục vụ anh em” (Mt 20,27). Đây là câu Lời Chúa mà cách đây 20 năm linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang đã chọn để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mục tử của ngài.