Sinh Hoạt Giáo Xứ

Lễ giỗ giáp năm ông cố Phaolô Giuse Trần Quang Tích

“Ông cố Phaolô Giuse là người Công giáo tiêu biểu, là tôi trung, suốt đời tận tuỵ phục vụ Chúa và Giáo hội, xứng đáng để mỗi người chúng ta noi theo”.

Giáo xứ Vĩnh Hội: Hồng ân Chúa Thánh Thần

“Khi chịu bí tích Rửa tội, các con đã được lãnh nhận  Chúa Thánh Thần, nhưng trong bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần sẽ đến để kiện toàn ơn của Ngài; kiện toàn ơn gọi làm con Chúa...

Giáo xứ Chợ Quán: Bản Tin tháng 03/2017

Từ hơn 16 năm nay, mỗi Chúa Nhật giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giaó xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 7 TN- A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Đền Công Chính: Linh Mục Giuse Trịnh Văn Thậm dâng Thánh lễ tạ ơn

Cảm ơn Cha Bề trên giám tỉnh Xuân Bích tại Việt Nam, cha giám đốc Đại Chủng viện Huế, đã đến dâng Thánh lễ vào buổi sáng cùng ngày.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Chầu Thánh Thể

Chúa Nhật thứ VI Thường niên, năm A (12.02.2017), giáo xứ Vĩnh Hòa vinh hạnh thay mặt giáo phận tôn thờ Thánh Thể từ 08g00 đến 17g00.

Giáo xứ Hà Nội: Ngày Quốc Tế bệnh nhân

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân vào lúc 17g00 ngày 11.02.2017 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả những bệnh nhân, những người đau yếu cả tinh thần lẫn thể xác.

Giáo xứ Thị Nghè: Ngày thánh hóa bệnh nhân

Thiên Chúa đã chọn làm người và trải qua đau khổ, đó là con đường yêu thương Ngài mời gọi chúng ta đi theo.

Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân

Lúc đau khổ, khó khăn ta hãy nhớ đến thập giá Chúa Kitô. Chúa cùng đi và luôn đồng hành với chúng ta trên con đường trần thế…