Sinh Hoạt Giáo Xứ |

Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Sao Mai: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng bậc nhất gx Sao Mai được cử hành lúc 17g30 thứ Tư 15.8.2018 do cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ tế.    

Giaó xứ Hợp An: Mừng Lễ Đức Mẹ Về Trời

ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn, GM Tổng GP Sài Gòn, đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng GX Hợp An hạt Xóm Mới, vào 17g30 thứ Tư 15/8/2018.   

Giáo xứ Hàng Xanh: Mừng Kim Khánh

ĐC Giuse Đinh Đức Đạo đã chủ tế Thánh lễ đồng tế tạ ơn 50 năm thành lập Gx. và mừng lễ bổn mạng Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại nhà thờ Hàng Xanh.  

Giaó xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng giáo khu Mông Triệu

Thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu được cử hành vào lúc 17g30 ngày 8.8.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa.  

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo họ Mông Triệu và quý chị em, diễn ra lúc 17g30 thứ Tư 15/8/2018 tại giáo xứ Tân Việt.  

VPHĐGMVN: Kính viếng Bà cố Maria

ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cùng quý cha, quý nữ tu, nhân viên đang làm việc tại VP HĐGMVN đã đến kính viếng, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Maria tại tư gia.  

Giáo xứ Thiên Ân: Cha tân quản nhiệm nhận chức

Thánh lễ tạ ơn, mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhận chức quản nhiệm gx Thiên Ân của cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm tại nhà thờ gx xứ Thiên Ân, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giaó xứ Xây Dựng: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu II và ca đoàn Mông Triệu do Cha chánh xứ Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Xây Dựng.

Giaó xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Chúc

Thánh lễ an táng bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Chúc, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Như Duyên thuộc dòng Mân Côi Chí Hòa, được cử hành tại nhà thờ gx. Vĩnh Hòa vào lúc 7g00 ngày 13.8.2018.  

Giáo xứ Thủ Thiêm: Ngày của Mẹ

Như thường lệ cứ vào ngày 13 hằng tháng, Gia đình cộng đoàn giáo xứ Thủ Thiêm hội tụ về ngôi thánh đường giáo xứ Thủ Thiêm hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima.