Sinh Hoạt Giáo Phận

Kinh nghiệm gặp gỡ các đạo hữu Cao Đài

CN 26.4.2009, Học viên Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Tp. HCM đã gặp gỡ anh chị em Cao Đài thuộc Thánh thất Bàu Sen, Tp. HCM

Thư Mục Tử về Bảo Vệ Môi Trường

Mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống