Sinh Hoạt Giáo Phận

Lời Chủ Chăn tháng 6.2009: Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Công việc mục vụ không chỉ là việc riêng của linh mục mà còn là quyền lợi và trách nhiệm của tất cả anh chị em. Hãy cùng với các linh mục xây dựng giáo xứ và cộng đoàn

Lễ Tổng Kết Khoá Đào Tạo Thừa Tác Viên Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình

Ban Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình đã tổ chức Lễ Tổng Kết khóa học sau hai năm huấn luyện cho khoảng 100 anh chị em giáo dân.  Về chuyến đi Nhật Bản 17-27 tháng 11, 2008

Kinh nghiệm gặp gỡ các đạo hữu Cao Đài

CN 26.4.2009, Học viên Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Tp. HCM đã gặp gỡ anh chị em Cao Đài thuộc Thánh thất Bàu Sen, Tp. HCM

Thư Mục Tử về Bảo Vệ Môi Trường

Mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống