Ấn Hành

Giới thiệu trang web & poster Đại hội Dân Chúa

Ngày 15/11/2010, Ban Tổ chức Năm Thánh 2010 khai trương một trang web mới tại địa chỉ: http://www.daihoidanchua.net.

Giới thiệu sách: “Dấu Ấn 350 năm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam”

Riêng để ghi nhớ dịp trọng đại này, UBVH/HĐGM.VN, với sự tham gia của các tác giả chuyên môn, đã hình thành tập sách “Dấu Ấn 350 năm GHCG.VN”

Thông báo về sách Toát yếu Giáo lý Công Giáo

Ùy Ban Giáo Lý Đức Tin rất vui mừng thông báo với mọi thành phần Dân Chúa về Bản dịch mới sách Toát yếu Giáo lý Công Giáo, đã được sửa chữa rất chu đáo.