Mục Vụ

Sắc lệnh ban Ân Xá đặc biệt trong Năm Thánh Linh Mục

Ban cho các linh mục thực tình thống hối, cử hành ít là Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trước Thánh Thể, được đặt ra để chầu cách công cộng hoặc được lưu giữ trong nhà tạm,

Chương trình Hội Thảo nhân ngày Gia Đình Việt Nam

Chủ đề: MÁI ẤM GIA ĐÌNH, thời gian: 8g – 12g thứ bẩy ngày 27-06-2009, điạ điểm: Hội Trường Lầu 3, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1. Tp. HCM

Thông báo của về việc phong chức linh mục và phó tế vào ngày 19.6.2009

Thuận cho 13 đại chủng sinh trong danh sách dưới đây lãnh chức Linh mục vào lúc 8g30 ngày 19.6.2009, ngày khai mạc Năm Linh mục, tại Nhà thờ Chánh Toà TGP.TPHCM

Biên bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/ 2009 của HĐGMVN

Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/ 2009 (13/04/2009 – 17/04/2009)