Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Lạng Sơn: Hội đồng Mục vụ mừng Lễ quan thầy

Lúc 17g00 ngày 22/10/2014, giáo xứ Lạng Sơn đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, quan thầy của Hội đồng Mục vụ và ra mắt các tân thành viên, kết hợp với nghi thức Tuyên hứa, tái Tuyên hứa nhận nhiệm vụ của Hội đồng Mục vụ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo 2014

Lúc 16g30 Chúa nhật 19/10/2014, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo, hiệp thông với ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình.

Giáo xứ Thạch Đà: Rửa tội tân tòng

Chiều 16/10/2014, giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo. Trước Thánh lễ, cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông và cha chính xứ Gioan B. Nguyễn Xuân Đức đã ban các bí tích khai tâm cho 35 anh chị em tân tòng khóa 39.

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Lý

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Lý

Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Lý được cử hành lúc 08g30 thứ Ba, ngày 14.10.2014 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo - Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc - chủ tế.

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Đúng 12g00 ngày 13/10/2014, cha chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hạt Xóm Mới cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân đã long trọng rước kiệu, kỷ niệm đúng ngày Mẹ hiện ra lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng tại Fatima.

Giáo xứ Tử Đình: Ngày truyền thống giáo xứ năm 2014

Sáng thứ Hai, ngày 13/10/2014, giáo xứ Tử Đình, thuộc giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/10/1917) và cũng là ngày truyền thống của giáo xứ hằng năm.