Hạt Xóm Mới

Giáo hạt Xóm Mới: Caritas thực thi bác ái mùa Chay

Thứ Bảy, ngày 18.3.2017, ban Caritas giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức chuyến thực thi bác ái tại nhà thờ Hòa Ninh, họ đạo Cái Muối, giáo hạt Vĩnh Long, giáo phận Vĩnh Long.

Giáo hạt Xóm Mới: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng lễ Thánh Cả Giuse

Lúc 17g00 ngày 14.3.2017, hơn 400 hội viên hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Xóm Mới đã qui tụ về thánh đường giáo xứ Hà Nội để mừng lễ Thánh Cả Giuse và lãnh ơn Toàn xá.

Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, trong năm 2017, vào lúc 12g00 ngày 13 mỗi tháng, giáo xứ Hà Nội đã cử hành Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima tại thánh đường.

Giáo xứ Thái Bình: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn

Tân linh mục Phanxicô Xaviê Piô Nguyễn Văn Khoa, O.Carm, đã hiệp dâng lễ tạ ơn vào lúc 09g30 thứ Năm, ngày 23.02.2017 tại giáo xứ Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Hà Nội: Ngày Quốc Tế bệnh nhân

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân vào lúc 17g00 ngày 11.02.2017 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.