Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào lúc 12g00 ngày 13.10.2017 tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima

Đêm ca nhạc tôn vinh Mẹ Maria, nhân nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, được tổ chức lúc 19g00 ngày 13.10.2017 tại nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình.

Giáo xứ Tử Đình: Ngày truyền thống giáo xứ năm 2017

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima (13/10/1917), cũng là ngày truyền thống của giáo xứ Tử Đình, diễn ra sáng 13.10.2017 tại đền Đức Mẹ Fatima.

Giáo xứ Hợp An: Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima

Thánh lễ mừng kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, được tổ chức tại giáo xứ Hợp An lúc 18g00 thứ Sáu 13.10.2017, do cha chánh xứ Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Tân chủ tế.

Giáo xứ Thái Bình: Mừng bổn mạng và Kim Khánh LM cha Giuse Vũ Minh Nghiệp

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ Thái Bình, được cử hành vào chiều thứ Bảy, ngày 07.10.2017 tại thánh đường giáo xứ Thái Bình.