Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hợp An: Thánh lễ Đưa chân Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ đưa chân Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, được cử hành lúc 10g30 thứ Tư, ngày 07.3.2018 tại nhà thờ giáo xứ Hợp An, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Bắc Dũng: Hội chợ "Xuân Của Gia Đình"

Giáo xứ Bắc Dũng đã tổ chức hội chợ Xuân giúp đỡ người nghèo không phân biệt tôn giáo trong hai tối 8 và 9/2/2018 (từ 18g00 đến 21g45) với chủ đề “Xuân Của Gia Đình”.