Hạt Xóm Mới

Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Giáo xứ Tử Đình: Mừng Lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của giáo xứ Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới, đã được tổ chức long trọng vào lúc 17g00, thứ Bảy 19/03/2015.

Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

Vào lúc 17g30 ngày 21/3/2015, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã long trọng đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam - về thăm mục vụ giáo xứ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Cả Giuse

Trong hai ngày 18, 19 tháng 3 năm 2015, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Thánh Cả Giuse, bổn mạng cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, giáo họ Thánh Giuse và hội Gia Trưởng.

Giáo xứ Lạng Sơn: Mừng Lễ quan thầy

Chiều thứ Năm 19/03/2015 vào lúc 17g00, giáo xứ Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn Chúa và Thánh quan thầy Giuse đã bảo trợ cho giáo xứ trong suốt 60 năm hành trình đức tin