Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Tử Đình: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Nhân dịp đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11/2014), vào lúc 17g00, giáo xứ Tử Đình đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cùng cử hành nghi thức tuyên hứa và nhận chức cho Tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2014-2018.

Giáo xứ Hà Nội: Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo mừng bổn mạng

Vào lúc 17g15 ngày 24/11/2014, cha Giuse Phùng Văn Thông Minh đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam và ca đoàn Các Thánh Tử Đạo giáo xứ Hà Nội.

Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới: Tri ân quý thầy cô giáo

Vào lúc 19g00 ngày 20/11/2014, Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức buổi họp mặt để tri ân quý thầy cô giáo, đang tham gia giảng dạy tại các lớp học miễn phí, do Ban MVGT XM tổ chức mỗi tối tại giáo xứ Hoàng Mai vào các buổi tối.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Lúc 16g30 ngày 19/11/2013, hơn 400 đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu thuộc 11 xứ đoàn trong hạt Xóm Mới đã cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua chung quanh thánh đường nhà thờ Tử Đình, khởi đầu Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - bổn mạng GĐPTTTCG hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Thái Bình: Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Tịnh

Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Tịnh được cử hành lúc 08g30 thứ Hai, ngày 17.11.2014 tại thánh đường giáo xứ Thái Bình, do cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế.

Giáo xứ Hà Nội: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới do cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế, được cử hành vào lúc 16g30 ngày 16/11/2014.