Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Bế giảng lớp Hướng dẫn Hôn nhân Gia đình khóa 49

Lúc 16g30 ngày 20.5.2018, 50 học viên khóa 49 lớp Hướng dẫn Hôn Nhân Gia đình giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khoá học.

Giáo xứ Hà Đông: Giáo họ Fatima mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ Kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -bổn mạng giáo họ Fatima- được cử hành tại nhà thờ Hà Đông vào lúc 17g00 ngày 15.5.2018.

Hiền Mẫu hạt Xóm Mới: Lễ Thánh hóa người mẹ

Nhân Ngày thánh hóa người mẹ, 14 chi hội Hiền Mẫu các GX thuộc hạt Xóm Mới đã tham dự Thánh lễ kính thánh Mátthia tông đồ tại GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào chiều thứ Hai, ngày 15/5/2018.

Kỷ niệm 60 năm Linh mục Cha Giuse Maria Nguyễn Văn Bút

Sáng 02/5/2018 tại An dưỡng viện Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn 60 năm Linh mục của cha Giuse Maria Nguyễn Văn Bút.