Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Vào lúc 17g00 ngày 15/8/2014, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng giáo họ Mông Triệu.

Giáo xứ Hà Nội: Tân linh mục dâng lễ Tạ ơn

Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và mừng các tân linh mục dâng lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Hà Nội vào lúc 17g15 thứ Sáu, ngày 14.8.2015.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Đaminh

Vào lúc 17g00 ngày 08-8-2015, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Thánh Đaminh, Tổ phụ Dòng Đaminh, bổn mạng cha chánh xứ.

Dòng Đaminh Lạng Sơn: Hồng ân Vĩnh khấn

Sáng thứ Bảy, ngày 08/8/2015, tdòng Đaming Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Thánh lễ khấn dòng cho 15 chị tuyên khấn Vĩnh viễn và 1 chị mừng Kim Khánh khấn dòng.

Dòng nữ Đaminh Lạng Sơn: Hồng ân Vĩnh khấn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.