Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Mừng Kim Khánh Linh Mục cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ

50 năm Linh Mục là một chặng đường dài mấy ai đạt đến. Nhưng điều trân quý hơn, là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, người Linh Mục vẫn trung kiên bước theo Chúa đến cùng.

Giáo xứ Trung Bắc: Khánh thành nhà Mục vụ Thánh Gioan Phaolô II

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự nghi thức khánh thành nhà Mục vụ Thánh Gioan Phaolô II giáo xứ Trung Bắc vào lúc 09g30 Chúa nhật, 23.4.2017.

Giáo xứ Giáo xứ Hà Nội: Khai mạc Tuần Thánh 2017

Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ -Chánh xứ Hà Nội- đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, được cử hành lúc 16g30 tại thánh đường. Đến tham dự có đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ bổn mạng và làm phép phần cơ bản nhà Giáo lý

Giáo xứ Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferre -bổn mạng giáo xứ- vào úc 17g00 ngày 05.4.2017 tại nhà thờ giáo xứ.