Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, bổn mạng Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, được cử hành lúc 16g30 Chúa nhật, 22.11.2015.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới (GĐPTTTCG XM), đã được cử hành lúc 17g00 ngày 20.11.2015 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình - diễn ra lúc 17g00 ngày 15.11.2015 tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo - vào lúc 16g30 ngày 15/11/2015.