Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 ngày 08.12.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Thạch Đà: HĐMVGX mừng bổn mạng

Chiều ngày 20.11.2016, HĐMV giáo xứ Thạch Đà hân hoan mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng. Cha Gioan Kim khẩu Nguyễn Chân Tính, CMC đã chủ tế Thánh lễ.

Giáo hạt Xóm Mới: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng lễ bổn mạng

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng lễ bổn mạng - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - vào lúc 17g00 ngày 18.11.2016 tại giáo xứ Thạch Đà.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Tri ân và hiếu kính quý Mục tử

Sáng ngày 17.11.2016, cha chánh xứ cùng HĐMV Giáo xứ đã đi viếng và đọc kinh cầu nguyện trước mộ phần của quý cha đã có thời gian đảm trách việc mục vụ tại giáo xứ.

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh LTX vào lúc 19g00 ngày 14.11.2016, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình - hạt Xóm Mới: HĐMVGX mừng bổn mạng

Vào lúc 17g00 Chúa nhật 13.11.2016, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã long trọng mừng lễ bổn mạng.