Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Đông: Ấn tín Chúa Thánh Thần

116 thiếu nhi thuộc giáo xứ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới đã được Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ban bí tích Thêm sức cho  vào lúc 17g00 ngày 25.7.2016.

Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới: Bế mạc giải bóng đá “Xóm Mới Youth Cup 2016”

Sáng Chúa nhật 17.7.2016, Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới đã bế mạc giải bóng đá “Xóm Mới Youth Cup 2016” dành cho giới trẻ các giáo xứ trong giáo hạt.

Giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Hiền Mẫu của 15 giáo xứ trong hạt Xóm Mới đã quy tụ về nhà thờ Thạch Đà để tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử đạo Anê Lê Thị Thành vào 17g00 thứ Năm 14/7/2016.

Giáo xứ Hà Nội: Tân linh mục Giuse Nguyễn Thanh Tâm dâng lễ tạ ơn

Tân linh mục Giuse Nguyễn Thanh Tâm, O.P. đã dâng Thánh lễ tạ ơn vào lúc 09g30, ngày 14/7/2016 tại giáo xứ Hà Nội, là nơi ngài xuất thân và gia đình đang sinh sống.

Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa XI

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa XI vào lúc 19g00 tối thứ Tư, ngày 06.7.2016.

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Thêm sức

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 117 thiếu nhi và 14 thiếu niên giáo xứ Thạch Đà, do Đức cha Giuse Trần Văn Toản chủ sự, được cử hành vào lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 25/6/2016 tại nhà thờ Thạch Đà.