Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Tân Hưng: Thánh Thần Chúa đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Xóm Mới diễn ra lúc 09g00 Chúa nhật, 15.7.2018 tại nhà thờ Tân Hưng.

Giáo xứ Thái Bình: Ngôi Ba ngự đến

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 52 em thiếu nhi và 1 người lớn, được cử hành lúc 17g00 thứ Sáu, ngày 13.7.2018 tại nhà thờ Thái Binh.

Giáo xứ Hà Nội: Cùng Mẹ “Xin Vâng”

Thánh lễ - kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 3 tại Fatima - được cử hành lúc 12g00 ngày 13.7.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Thánh lễ mừng kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng HĐMVGX và hội Ái Hữu Gx. Hà Nội, được cử hành lúc 17g15 ngày 29.6.2018 tại thánh đường giáo xứ.