Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Bắc Dũng: Thánh lễ cung hiến thánh đường và bàn thờ

Thánh lễ cung hiến thánh đường và bàn thờ giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới, do Đức TGM Phaolô chủ sự, được cử hành lúc 17g30 ngày 02.5.2016.

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ

Chiều nay, ngày 02/05/2016, Gx. Nữ Vương Hòa Bình đã long trọng rước kiệu Đức Mẹ và mừng Lễ Thánh Giuse Thợ, khai mạc thánh Hoa kính Đức Mẹ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng giáo họ Khánh Khê

Giáo họ Khánh Khê thuộc giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng lễ Thánh Giuse Thợ - bổn mạng giáo học - vào lúc 18g00 ngày 30.4.2016 tại nhà nguyện giáo họ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Thánh Catarina Siêna

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 49 năm linh mục cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ - chánh xứ giáo xứ Hà Nội - được cử hành lúc 17g00 ngày 29.4.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Lạng Sơn: Lễ Thánh Giuse Thợ - Khai mạc Tháng Hoa

Trước Thánh lễ lúc 17g00 ngày 30/04/2016, giáo xứ Lạng Sơn đã long trọng tổ chức rước kiệu  cung nghinh Thánh Giuse Thợ là quan thầy của giới lao động, bổn mạng của cha phụ tá Giuse và giáo họ Giuse.

Giáo xứ Hà Đông: Thiếu nhi là ưu tiên

Việc đầu tiên sau khi được thành lập, Ban BAXH Caritas giáo xứ Hà Đông hướng tới là bác ái ngay trong xứ nhà, bằng cách lo cho hơn 700 em thiếu nhi của giáo xứ ăn sáng miễn phí vào các Chúa nhật.