Hạt Xóm Mới

Giáo xứ An Nhơn: Linh mục Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ nhậm chức chánh xứ

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ giáo xứ An Nhơn của linh mục mục Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ, diễn ra lúc 09g30 ngày 20.8.2016 tại nhà thờ An Nhơn.

Giáo xứ Hà Nội: Hoan lạc trong Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 65 em và trao ban Mình Thánh Chúa cho 48 em Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 thứ Sáu, ngày 19/8/2016.

Hội dòng Đaminh Lạng Sơn: Hồng ân Vĩnh khấn

16 nữ tu thuộc Hội dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi (Lạng Sơn) đã long trọng Tuyên khấn Trọn Đời vào lúc 08g30 ngày 10.8.2016 tại nhà thờ giáo xứ Lạng Sơn, giáo hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Hà Đông: Ấn tín Chúa Thánh Thần

116 thiếu nhi thuộc giáo xứ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới đã được Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ban bí tích Thêm sức cho  vào lúc 17g00 ngày 25.7.2016.

Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới: Bế mạc giải bóng đá “Xóm Mới Youth Cup 2016”

Sáng Chúa nhật 17.7.2016, Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới đã bế mạc giải bóng đá “Xóm Mới Youth Cup 2016” dành cho giới trẻ các giáo xứ trong giáo hạt.