Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc tháng Mân Côi 2014

Giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã long trọng kết thúc tháng Mân Côi, kính Đức Mẹ Maria bằng nghi thức cung nghinh tượng Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn 17g00 ngày 31-10-2014.

Giáo xứ Trung Bắc: Lễ làm phép đất xây dựng Nhà Giáo lý

Thánh lễ làm phép đất xây dựng Nhà Giáo lý giáo xứ Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự, đã được cử hành trọng thể lúc 09g30 ngày 26.10.2014.

Giáo xứ Tử Đình: Siêng năng lần hạt Mân Côi

Trong tháng Mân Côi vừa qua, giáo xứ Tử Đình đã tổ chức đọc kinh Mân Côi và chầu Thánh Thể vào các tối thứ Bảy trong tháng lúc 19g00.

Giáo xứ Lạng Sơn: Hội đồng Mục vụ mừng Lễ quan thầy

Lúc 17g00 ngày 22/10/2014, giáo xứ Lạng Sơn đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, quan thầy của Hội đồng Mục vụ và ra mắt các tân thành viên, kết hợp với nghi thức Tuyên hứa, tái Tuyên hứa nhận nhiệm vụ của Hội đồng Mục vụ.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo 2014

Lúc 16g30 Chúa nhật 19/10/2014, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo, hiệp thông với ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình.