Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Xuân Tri Ân

Tâm tình “Cảm tạ và tri ân” đã được cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ, cha Giuse Phùng Văn Thông Minh chia sẻ trong các Thánh lễ đầu năm Ất Mùi tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới

Giáo xứ Bắc Dũng: Hội chợ Mùa Xuân

Hội chợ Tết Ất Mùi phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn của Gx. Bắc Dũng vừa diễn ra trong hai ngày 13 và 14/2/2015.

Giáo xứ Thạch Đà: Ngày Truyền thống bệnh nhân

Thánh lễ tạ ơn, cầu cho các bệnh nhân tại nhà thờ Thạch Đà, đã diễn ra vào chiều 11/2/2015 do 7 cha đồng tế. Lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cũng là ngày Truyền thống bệnh nhân của giáo xứ.

Giáo xứ Hà Nội: Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Thánh lễ Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 23 đã được Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ - chánh xứ Hà Nội - chủ sự lúc 16g45 ngày 11-02-2015, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo hạt Xóm Mới: Họp mặt “Xuân Yêu Thương”

Buổi họp mặt Tất niên của giáo hạt Xóm Mới đã diễn ra vào sáng 11/2/2015 tại hội trường GX Hà Nội.