Hạt Xóm Mới

Cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới: Mừng lễ bổn mạng

Cộng đoàn LCTX giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng cộng đoàn vào lúc 17g15 ngày 21.10.2016 tại giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Thạch Đà: Rửa tội Dự tòng khóa 43

Giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo và ban bí tích khai tâm cho 38 anh chị em dự tòng khóa 43, vào lúc 16g45 ngày 21.10.2016.

Giáo xứ Hà Nội: Sống tâm tình tạ ơn

Chúa nhật 09.10.2016, giáo xứ Hà Nội đã diễn ra hai sự kiện quan trọng: Phát học bổng cho các tân sinh viên vừa đậu đại học, cao đẳng và bế giảng lớp hướng dẫn HNGĐ khóa 45.

Giáo xứ Lam Sơn: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tuyên hứa và Ra mắt

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Lam Sơn đã chính thức Tuyên hứa và Ra mắt vào lúc 17g00 ngày 07.10.2016 tại nhà thờ giáo xứ Lam Sơn.