Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Thêm sức

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 117 thiếu nhi và 14 thiếu niên giáo xứ Thạch Đà, do Đức cha Giuse Trần Văn Toản chủ sự, được cử hành vào lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 25/6/2016 tại nhà thờ Thạch Đà.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng đoàn Giáo lý viên

Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào lúc 17g15 ngày 23.6.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Thạch Đà: Ban Mục vụ Giới trẻ mừng bổng mạng

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Thánh Lui Gondaza - bổn mạng BMVGT giáo xứ - vào lúc 17g15 ngày 20-6-2016.

Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa XI

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa XI vào lúc 19g00 tối thứ Tư, ngày 06.7.2016.