Hạt Xóm Chiếu

Giáo xứ Xóm Chiếu: Chung Lời Tạ Ơn

Giáo xứ Xóm Chiếu đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn “bốn trong một”: Bổn mạng giáo xứ; Bổn mạng Ban Phục vụ; Bổn mạng Ban Lễ sinh; Mừng cha sở 6 tuổi vào lúc 17g00 ngày 30.6.2018.

Giáo xứ Phú Xuân: Kỷ niệm 45 năm Linh mục của Cha chánh xứ

Thánh lễ kỷ niệm 45 năm Linh mục của Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên -chánh xứ Phú Xuân- diễn ra lúc 04g45 ngày 28.04.2018 tại nhà thờ Phú Xuân.

Giáo xứ Khánh Hội: Khai mạc năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập

“Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhìn lại các sinh hoạt của giáo xứ: sinh hoạt mục vụ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt Loan báo Tin Mừng...

Giáo xứ Tắc Rỗi: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 41 thiếu nhi giáo xứ Tắc Rỗi, được cử hành vào Chúa nhật, 23.7.2017, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.