Hạt Xóm Chiếu

Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ Thêm Sức

ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 104 em thiếu nhi tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu vào sáng Chúa nhật 14.05.2017.

Giáo xứ Tắc Rỗi: Thứ Tư Lễ Tro

Cộng đoàn giáo xứ Tắc Rỗi đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, được cử hành lúc 18g30 thứ Tư, ngày 01/3/2017 tại nhà thờ Tắc Rỗi.

Giáo xứ Thuận Phát: Thánh lễ Tất niên

Giáo xứ Thuận Phát, giáo hạt Xóm Chiếu đã hiệp dâng Thánh lễ Tất niên vào lúc 18g00 ngày 23.01.2017 (26 Tết Đinh Dậu) tại nhà thờ giáo xứ.

Giáo xứ Xóm Chiếu: Mẹ Maria là Mẹ các Gia đình

Giáo xứ Xóm Chiếu đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày Thành hôn của 20 đôi Hôn phối vào lúc 09g00 Chúa nhật, ngày 01.01.2017 tại nhà thờ Xóm Chiếu.

Giáo xứ Thuận Phát: Đêm lời hẹn ước

“Đêm Thánh- Đêm lời hẹn ước” là chủ đề đêm Diễn nguyện Giáng Sinh của giáo xứ Thuận Phát, được tổ chức vào lúc 19g00 thứ Sáu 23.12.2016, tại khuôn viên nhà xứ,