Hạt Xóm Chiếu

Giáo xứ Tắc Rỗi: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 41 thiếu nhi giáo xứ Tắc Rỗi, được cử hành vào Chúa nhật, 23.7.2017, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.

Lễ khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Doi Lầu

Thánh lễ khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Doi Lầu (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) được cử hành lúc 10g00 sábg thứ Bảy, ngày 08/7/2017.

Giáo xứ Thuận Phát: Ra đi với Chúa Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao Đồng ở giáo xứ Thuận Phát, được cử hành vào sáng thứ Bảy, 01.07.2017, do cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân chủ sự.

Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ Thêm Sức

ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 104 em thiếu nhi tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu vào sáng Chúa nhật 14.05.2017.

Giáo xứ Tắc Rỗi: Thứ Tư Lễ Tro

Cộng đoàn giáo xứ Tắc Rỗi đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, được cử hành lúc 18g30 thứ Tư, ngày 01/3/2017 tại nhà thờ Tắc Rỗi.