Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 6 Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

 

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng lễ 100 năm Đức Mẹ Fatima

Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 1917- 2017, tại núi đá Đức Mẹ Lộ Đức giáo xứ Thủ Đức được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy 13.05.2017.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 5 Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

 

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 4 Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật III Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật II Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ Vọng Phục Sinh

“Chúa sống lại là niềm vui mừng vĩ đại, Giáo Hội bảo chúng ta hãy hát to lên: Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại thật. Alleluia! Alleluia! Như vậy, Chúa đã sống lại thật cho chúng ta niềm vui Phục Sinh để chúng ta tôn kính Chúa, ca ngợi Chúa”.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Phục Sinh - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Tiệc Ly 2017

Linh mục chánh xứ Thủ Đức Giacôbê Mai Phát Đạt, đã chủ tế Thánh lễ Tiệc ly, được cử hành trọng thể lúc 17g30 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13.4.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Chúa nhật Lễ Lá 2017

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, được cử hành lúc 5g00 sáng Chúa nhật 09.4.2017 tại nhà thờ.