Hạt Thủ Đức

Giáo hạt Thủ Đức: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay

Giới trẻ Thủ Đức đã tổ chức ngày tĩnh tâm với chủ đề “Sống nhân từ như Chúa Cha” tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức vào buổi sáng Chúa Nhật 26.03.2017.

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Fatima - Bình triệu

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Fatima - Bình Triệu, do ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự, được cử hành lúc 09g00 ngày 25.3.2017.

Giáo xứ Thủ Đức: Curia Thủ Đức 3 dâng mình cho Đức Mẹ

Curia Thủ Đức 3, đã tổ chức Thánh lễ Acies, mừng lễ Truyền Tin, với nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ vào lúc 17g30 thứ Sáu, 24.3.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ kính Thánh Giuse

“Thánh Giuse là một vị Thánh luôn yêu thương, chăm sóc và cầu bàu cho Giáo Hội hoàn vũ. Giáo Hội Việt Nam nhận Thánh Giuse làm bổn mạng của mình.

Giáo hạt Thủ Đức: Khóa thường huấn về Giáo lý Hôn nhân Gia đình

Giáo lý đầu đời là giáo lý của mẹ cha, là chính sự sống đức tin của mẹ cha. Giáo lý gia đình là giáo lý theo cơ hội chứ không phải giáo lý bài bản ở trường, lớp giáo lý của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.