Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Thêm Sức

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Thủ Đức, được cử hành trọng thể lúc 17g thứ Sáu, ngày 22.7.2017 tại thánh đường Gx. Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật XV Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ mừng kính Thánh Bênêdictô

Cha Chánh xứ Giacôbê Mai Phát Đạt đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Bênêdictô, cũng là bổn mạng giáo họ Biển Đức, được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức lúc 17g30 thứ Ba 11.7.2017.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật XIV Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật XIII Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của hai giáo họ Phaolô và Phêrô được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức lúc 17g30, thứ Năm 29.6.2017.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật XII Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ