Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 15 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 14 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 30.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức. 

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 13 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Giáo hạt Thủ Đức: Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúng ta khai mạc bằng cuộc rước kiệu hết sức long trọng mà giờ đây hợp với CTTĐVN, các vị tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta hãy cất lên lời tôn vinh Thiên Chúa.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Gioan Baotixita mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita, được cử hành lúc 17g30, thứ Bảy 23.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 12 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ