Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 2 Thường niên - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Vọng Giáng sinh

Thánh lễ Vọng Giáng sinh, được cử hành trọng thể lúc 21g30 thứ Hai 24.12.2018 tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm C4

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo hạt Thủ Đức: CBMCG mừng cha tân linh lướng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo hạt Thủ Đức đã long trọng mừng kính Thánh Anrê tông đồ vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 30.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.   

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 1 Mùa Vọng - Năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Ca đoàn Cécilia mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Cécilia -bổn mạng và kỷ niệm 65 năm thành lập ca đoàn Cécilia- được cử hành lúc 18g00 thứ Năm, ngày 22.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức. 

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 33 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.