Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng bổn mạng Đoàn Thanh Sinh Công

Lúc 17g30 ngày 21.4.2018, tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, Đoàn Thanh Sinh Công Thủ Đức mừng bổn mạng của Đoàn và kỷ niệm 7 năm ngày thành lập.  

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Phục sinh - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ Vọng Phục Sinh 2018

Cộng đoàn giáo xứ Thủ Đức đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 20g00 thứ Bảy 31.03.2018, tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Phục sinh - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Tiệc ly 2018

Thánh lễ Tiệc ly, được cử hành trọng thể lúc 17g30 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29.03.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Chúa nhật Lễ Lá 2018

Cái chết của Chúa Giêsu, là cái chết thay cho toàn thể nhân loại, cái chết của tình yêu, Chúa đã chết để cho chúng ta được sống, sự chết của Chúa là sự chết Cứu độ...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Lễ Lá - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ: