Hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ Tân Phú: Hội CBMCG mừng bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Tân PhúTân Phú đã long mừng mừng Lễ Truyền Tin, bổn mạng của hội vào lúc 17g ngày 24.3.2017, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.

Giáo xứ Tân Phú: Mừng bổn mạng quý cha Giuse

Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của bốn cha trong giáo xứ Tân Phú, được cử hành lúc 18g ngày 20.3.2017 tại nhà thờ Tân Phú, do cha chánh xứ chủ sự.

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn mùa Chay 2017

“Hãy can đảm sám hối, can đảm nhận diện ra những sự bất trung của mình đối với Thiên Chúa để ăn năn sám hối quay trở về với Ngài, nỗ lực hơn nữa trong việc sống và thực thi Tin Mừng của Chúa.”

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả những bệnh nhân, những người đau yếu cả tinh thần lẫn thể xác.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức

“Ngày nay Đức mẹ vẫn tiếp tục đang đồng hành cùng con cái của Mẹ. Đặc biệt với những ai đang mang trong thân xác những bệnh tật và đau khổ, cũng như trong tâm hồn”.