Hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ Tân Thành: Lễ cầu cho các linh hồn

Thánh lễ cầu cho các linh hồn, vào lúc 20g00 ngày 02-11-2018, tại nhà Chờ phục sinh của giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót

Thánh lễ trọng thể kính các Thánh nam nữ, bổn mạng và kỷ niệm 9 năm thành lập Cộng đoàn LCTX, diễn ra lúc 15g ngày thứ Năm 01/11/2018 tại giáo xứ Tân Việt. 

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima được cử hành do linh mục phó xứ Giuse Đỗ Đức Hạnh vào lúc 11g30 thứ Bảy 13.10.2018 tại giáo xứ Tân Việt, giáo hạt Tân Sơn Nhì.  

Giáo xứ Tân Thành: Kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 101 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, được cử hành vào lúc 12g00 ngày 13.10.2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.