Hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ Bình Thuận (TSN): Đêm Hồng Phúc

Linh mục chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu đã chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh, tại giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, ngày 31/03/2018.

Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa

Ngài đã đổ những giọt máu, giọt nước cuối cùng trong trái tim đầy yêu thương để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Đồng thời, Ngài muốn chúng ta ra đi loan báo và thực hành lòng thương xót của Chúa.

Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận (TSN): Thánh lễ Tiệc Ly

Cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 17g30 ngày 29.3.2018, tại giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Tân Thành: Khánh thành Nhà Mục vụ mở rộng

Thánh lễ tạ ơn khánh thành Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Thành mở rộng, được cử hành vào lúc 10g30 ngày 03-4-2018, tại nhà thờ Tân Thành.

Giáo xứ Tân Thành: Mừng Chúa Sống Lại

Thánh lễ vọng Phục sinh được cử hành lúc 20g30 ngày 31.3.2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành, do linh mục chánh xứ chủ tế.