Hạt Tân Sơn Nhì

Nhóm thiện nguyện hạt Tân Sơn Nhì thăm viếng nghĩa trang thai nhi

Hôm nay, chúng ta họp mặt nơi đây là nhờ những anh chị em đã gom góp và tìm những điều kiện tốt nhất để chôn cất các thai nhi như những người đang trữ dầu để thắp cho cây đèn Đức Tin sáng mãi.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ Rửa tội Dự tòng cho 53 anh chị em và 22 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Gò Mây, được cử hành lúc 18g00 ngày 08-11-2017 tại nhà thờ Gò Mây.

Giáo xứ Tân Thành: Lễ giỗ cha cố Giuse năm thứ 10

Giáo xứ Tân Thành đã hiệp dâng Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Giuse Nguyễn Thanh Khiết - chánh xứ tiên khởi - vào chiều ngày 26.10.2017, tại nhà thờTân Thành.

Giáo xứ Tân Phú: Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra

Giáo xứ Tân Phú đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào lúc 12g ngày 13.10.2017 tại nhà thờ Tân Phú.