Hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ Tân Thành: Thánh Thần Chúa Đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 48 người (38 em và 10 anh chị tân tòng), Rước lễ trọng thể của 29 em được cử hành lúc 09g15 ngày 14-7-2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Linh mục hạt Tân Sơn Nhì: Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse

Các linh mục giáo hạt Tân Sơn Nhì đã đến kính viếng và hiệp dâng cầu nguyện cho Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn, vào lúc 09g00 ngày 12-7-2018, tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.

Giáo xứ Tân Việt: Mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Cha chánh xứ Tân Việt đã chủ sự Thánh lễ kính Thánh Anê Lê Thị Thành, bổn mạng hội CBMCG giáo xứ Tân Việt, vào lúc 17g30 thứ Tư 11/07/2018 tại nhà thờ Tân Việt.