Hạt Tân Định

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân

Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế bệnh nhân như thế, được cử hành lúc 17g30 ngày 11.02.2019 tại nhà thờ Vườn Xoài.

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ thánh hóa công việc làm

Cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh đã chủ sự Thánh lễ Mùng 3 Tết xin thánh hóa công việc làm, được cử hành lúc 05g30 sáng ngày 07.02.2019 tại nhà thờ Bùi Phát

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên

Thánh lễ Mùng hai Tết kính nhớ ông bà tổ tiên được cử hành vào lúc 05g30 ngày 06-02-2019 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tân niên Kỷ Hợi

Thánh lễ Mùng Một Tết Kỷ Hợi (Cầu bình an cho năm mới), được cử hành trọng thể vào lúc 05g30 ngày 05.02.2019 tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi

Giáo xứ Bùi Phát đã tổ chức Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi 2019 dành cho thiếu nhi lúc 19g00 và người lớn lúc 22g00 ngày 04.02.2019 tại thánh đường giáo xứ.