Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Tân Hiệp: Mừng Ngân Khánh Linh mục cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm Ngân khánh Linh cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc -chánh xứ Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn- được cử hành lúc 09g30 ngày 28.06.2017 tại nhà thờ Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn.

Giáo xứ Tân Đông: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Ngày 18.06.2017, nhân ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 191 em thiếu nhi giáo xứ Tân Đông được rước Chúa lần đầu. Thánh lễ cử hành lúc 7g30  do cha sở Phêrô chủ tế, thầy phó tế phụ bàn thánh.