Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Tân Đông: Mừng đón Chúa Xuân

Cha Phêrô Phan Khắc Triển, chánh xứ giáo xứ Tân Đông đã chủ sự Thánh lễ giao thừa diễn ra lúc 21g00 ngày 04.02.2019 (30 Tết) tại nhà thờ Tân Đông.

Giới trẻ giáo hạt Hóc Môn: Hội chợ mừng Xuân Kỷ Hợi

Vào lúc 19g00 ngày 23/01/2019, giới trẻ giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức Hội chợ mừng xuân Kỷ Hợi với chủ đề: “Xuân Kết Nối Yêu Thương” tại khuôn viên nhà thờ Trung Chánh.

Giáo xứ Nam Hưng: Niềm vui Giáng sinh

Linh mục chánh xứ Nam Hưng Giuse Nguyễn Thanh Hiền đã chủ sự Thánh lễ đêm Giáng sinh, được tổ chức vào lúc 20g30 tại thánh đường giáo xứ.