Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Tân Đông: Cử hành Tam Nhật Thánh

Giáo xứ Tân Đông đã cử hành các nghi thức Tam Nhật Thánh thật sốt sắng và trang nghiêm, giúp cộng đoàn cảm nhận một cách sâu sắc hơn về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.