Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Tân Đông: Đón nhận bí tích Khai Tâm

Lúc 16g00 ngày 01/12/2017, Cha chánh xứ giáo xứ Tân Đông đã ban các bí tích Khai Tâm cho 19 dự tòng, gồm 11 nữ và 8 nam tại nhà thờ Tân Đông.

Giáo xứ Nam Hưng: Quà tặng cho nhau

Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn, được cử hành lúc 17g00 ngày 02.11.2017, tại nghĩa trang giáo xứ Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, với sự hiện diện của hơn 500 giáo dân.