Hạt Hóc Môn |

Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Tân Quy: Đón cha tân quản nhiệm

Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm Gx. Tân Qui của cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh và cha phó Gioan Đỗ Đức Minh, được cử hành lúc 09g30 ngày 31.7.2018 tại nhà thờ Tân Qui.

Cáo phó: Linh mục Tôma Nguyễn Văn Khiêm

Thánh lễ An táng cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm sẽ được cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Ba 07/08/2018 tại nhà thờ giáo xứ Chợ Cầu.

Giáo hạt Hóc Môn: Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo hạt Hóc Môn, được cử hành lúc 09g00 ngày 14.7.2018 tại nhà thờ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn. 

Giáo xứ Tân Đông: Mừng 15 năm linh mục cha sở

Thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô - Phaolô, và kỷ niệm 15 năm linh mục cha sở Tân Đông, được cử hành lúc 18g00 ngày 28.6.2018 tại nhà thờ Tân Đông.