Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Nam Hưng: Chúa đã chết cho tôi

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu được cử hành vào lúc 17g ngày 30.03.2018 tại thánh đường giáo xứ Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn.

Giáo xứ Nam Hưng: Thứ Năm Tuần Thánh

Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Hiền đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, được cử hành lúc 17 giờ 45 ngày 29/03/2018 tại giáo xứ Nam Hưng.