Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Nam Hưng: Mừng Xuân Mậu Tuất

Thánh lễ cầu bình an năm mới tại thánh đường giáo xứ Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, được cử hành lúc 6g00 thứ Sáu, ngày 16.02.2018 tại nhà thờ Nam Hưng.

Giáo xứ Nam Hưng: Mừng Lễ Giáng sinh

Vào lúc 21g00 Chúa nhật 24.12.2017 tại giáo xứ Nam Hưng, hạt Hóc Môn đã diễn ra Thánh lễ đêm Giáng sinh do linh mục Giuse Nguyễn Thanh Hiền chánh xứ chủ tế