Hạt Gia Định

Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ cầu cho Đức cố TGM Phaolô

Thánh lễ đồng tế cầu cho linh hồn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc vào lúc 18g00 tối thứ Tư 14.03.2018 tại Nhà thờ Thị Nghè.

Giáo xứ Gia Định: Tổng kết công tác bác ái Xuân 2018

Để giúp các em thiếu nhi Gx. Gia Định biết yêu thương mọi người, giáo xứ Gia Định đã khai mở chiến dịch Bác ái vào hai mùa trong năm: Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh.

Giáo xứ Thị Nghè: Thăm quý cha nhà hưu Linh mục Chí Hoà

Vào sáng ngày 27 Tết, quý cha nhà xứ và các thành phần đại diện HĐMVGX Thị Nghè đã đến Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Chí Hòa để chúc Tết quý cha đang nghỉ hưu nơi đây.

Giáo xứ Thị Nghè: Kỷ niệm 2 năm cung hiến thánh đường

Ngày đầu năm cầu cho hòa bình. Để có hòa bình, cần có bình an trong từng gia đình. Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng ta.