Hạt Chí Hoà

Ban Caritas hạt Chí Hòa: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa thành Calcutta, bổn mạng Ban Caritas hạt Chí Hoà, diễn ra lúc 17g30 ngày 03.09.2018, tại giáo xứ Nam Hoà. 

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 09.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 08.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình, nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình.

Giáo xứ Tân Chí Linh: Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm

Cha Tổng Đại diện Inhaxiô đã chủ sự Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm giáo xứ Tân Chí Linh của Đa Minh Hồ Duy Dũng, được cử hành lúc 10g00 thứ Bảy 28-7-2018.    

Giáo xứ Sao Mai: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

Vào lúc 17g30 thứ Bảy 21.7.2018 cha phó Giuse Vũ Quang Trường đã dâng Thánh lễ Mừng Kính Thánh Đa Minh Savio, bổn mạng ban Lễ sinh gx Sao Mai tại nhà thờ Sao Mai.

Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Thêm Sức

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 42 em thiếu nhi giáo xứ Sao Mai, giáo hạt Chí hòa được cử hành lúc 17g thứ Năm, ngày 12-7-2018 tại nhà thờ Sao Mai.