Hạt Chí Hoà

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin số 138, tháng 12.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, làm tư liệu Lời Chúa trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Xây Dựng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Vào lúc 17g30 ngày 07.10.2018, Gx. Xây Dựng đã long trọng tổ chức Thánh lễ kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, do Cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, chủ sự.

Giáo xứ Sao Mai: Đoàn Bác ái Hiệp hội Thánh Mẫu mừng bổn mạng

Vào lúc 17g30 ngày 06.10.2018, tại Giáo xứ Sao Mai diễn ra Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng đoàn Bác ái Hiệp hội Thánh Mẫu Gx. Sao Mai, do cha chánh xứ Đaminh chủ sự.

Ban Caritas hạt Chí Hòa: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa thành Calcutta, bổn mạng Ban Caritas hạt Chí Hoà, diễn ra lúc 17g30 ngày 03.09.2018, tại giáo xứ Nam Hoà. 

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 09.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 08.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình, nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình.

Giáo xứ Tân Chí Linh: Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm

Cha Tổng Đại diện Inhaxiô đã chủ sự Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm giáo xứ Tân Chí Linh của Đa Minh Hồ Duy Dũng, được cử hành lúc 10g00 thứ Bảy 28-7-2018.