Hạt Chí Hoà

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 04.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Xây Dựng: Tam Nhật Thánh

Cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - đặc trách Chủng sinh năm dự bị TGP Sài Gòn - đã chủ sự các nghi thức Tam Nhật Vượt Qua năm 2018 tại giáo xứ Xây Dựng.

Giáo xứ Sao Mai: Thứ Năm Tuần Thánh

Cộng đoàn giáo xứ Sao Mai đã hiệp dâng Thánh lễ rửa chân vào lúc 17g00 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29-3-2018 tại nhà thờ Sao Mai.

Giáo xứ Sao Mai: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Thánh Giuse, bổn mạng bậc nhì giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa được cử hành lúc 17g30 thứ Hai, ngày 19-3-2018 tại nhà thờ Sao Mai.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 03.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối.

Giáo xứ Sao Mai: Mừng bổn mạng ban Caritas

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa, được cử hành lúc 17g Chúa nhật, 11-2-2018 tại nhà thờ Sao Mai.