Hạt Bình An

Giáo hạt Bình An: Làm phép giáo điểm Tin Mừng

Lúc 10 giờ 30 thứ Ba 20.11.2018, cha Hạt trưởng Bình An Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang đã chủ sự nghi thức làm phép, thánh hoá giáo điểm Tin Mừng.

Ban Chăm sóc bệnh nhân Liên giáo xứ: Ngày truyền thống 2018

Thầy Đaminh Trần Ngọc Nam, phụ trách giảng huấn, cũng chia sẻ những kinh nghiệm về linh đạo mà các thành viên cần phải có là việc Nên Thánh.

Giáo xứ Bình An và Bình Thái: Thánh lễ cầu cho các linh hồn

Giáo xứ Bình An và Bình Thánh đã cử hành Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang thuộc hai giáo xứ vào lúc 09 giờ thứ Sáu, ngày 02.11.2018.

Giáo xứ Chánh Hưng: Ngày Vui Hồng Ân

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức, Rước Lễ lần đầu, Tuyên hứa Bao Đồng cho các con em thiếu nhi trong giáo xứ Chánh Hưng, được cử hành lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 29.6.2018.