Thơ

Giêsu Cứu Độ

 “Các mục đồng hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 16)

Nhiệm mầu Thánh ý

Ông Giu-se tốt lành công chính. Đang thời kỳ hạnh phúc đính hôn. Bỗng nhiên tan vỡ tâm hồn. Chưa về chung sống thấy nàng dạ mang.

Đức Vua Thập Giá

Xin thương nhớ đến con, lạy Chúa. Trọn đời con nhận Chúa là Vua. Nước Người muôn thuở vĩnh tồn. Vũ hoàn xưng tụng kính tôn Danh Người.

Kiên trì làm chứng

Các thánh tử đạo đã trung tín đi trọn con đường mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: đó là từ bỏ ý riêng và chấp nhận mọi sự với tinh thần phó thác.

Kiên trì cầu nguyện

“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

Bài Ca Tạ Ơn

Giêsu Đức Chúa xin xót thương. Chúa thương người bất kể giáo lương. Hãy trình diện cùng hàng tư tế. Tất cả được sạch lúc đi đường

 

Chia sẻ và trao ban

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. (Lc 16, 25)

Nước Trời Vĩnh Cửu

Chúa phán dạy: con người không thể / Vừa làm tôi Chúa lẫn tiền tài / Nhưng Người khen quản gia lanh chai / Biết ứng phó khi phải thôi việc.

Rủ nhau - chung Tâm

Rủ nhau ta viếng cảnh chùa. Bên chung trà ấm đón đưa luận bàn, Chuyện tăng, việc chúng miên man

Lễ kỷ niệm 75 năm nhà thơ Hàn Mạc Tử qua đời (14.11.2015)

Thân mời anh chị em thi hữu và những ai quan tâm đến việc Loan báo Tin Mừng qua thi văn đến tham dự buổi sinh hoạt: “Hàn Mạc Tử và Hành Trình Tiếp Bước”, lúc 14 giờ, thứ Bảy, ngày 14.11.2015, tại Trung tâm Mục vụ.