Thơ

Hồng ân nhắc bảo

Lời cầu nguyện nếu muốn được Chúa nghe thì cần cầu chung giữa Cộng đoàn, vì Chúa Giê-su hứa sẽ luôn hiện diện khi có hai ba người hiệp lời cầu xin nhân danh Người.

Lòng tin vững mạnh

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. (Mt 15, 28) 

Một niềm tin kính sắt son

 “Đức Giêsu bảo Tôma:“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27b)

Đấng cứu độ trần gian

 “Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng: Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,42)

Giêsu Cứu Độ

 “Các mục đồng hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 16)

Nhiệm mầu Thánh ý

Ông Giu-se tốt lành công chính. Đang thời kỳ hạnh phúc đính hôn. Bỗng nhiên tan vỡ tâm hồn. Chưa về chung sống thấy nàng dạ mang.

Kiên trì cầu nguyện

“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

Bài Ca Tạ Ơn

Giêsu Đức Chúa xin xót thương. Chúa thương người bất kể giáo lương. Hãy trình diện cùng hàng tư tế. Tất cả được sạch lúc đi đường

 

Chia sẻ và trao ban

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. (Lc 16, 25)

Nước Trời Vĩnh Cửu

Chúa phán dạy: con người không thể / Vừa làm tôi Chúa lẫn tiền tài / Nhưng Người khen quản gia lanh chai / Biết ứng phó khi phải thôi việc.