Lời chứng

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Ga 1,6-8.19-28
6          Có một người được Thiên Chúa sai đến,
            tên là Gio-an.
7          Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
            để mọi người nhờ ông mà tin.
8          Ông không phải là ánh sáng,
            nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
19  Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
 

Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. (Ga 1,23)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Gioan Tiền hô làm chứng cho Chúa Giêsu: ”Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (câu 8)   
                  
1. Người ta cứ tưởng Gioan là ánh sáng: Tưởng ông là Messia (câu 20), là Elia, là một ngôn sứ (câu 21).
 
2. Gioan nói mình không phải là ánh sáng: mà chỉ là một tiếng hô dọn đường (câu 23), là người không đáng cởi quai dép cho Đấng Kitô sắp đến (câu 27).
 
3. Bằng cách nói úp úp mở mở, Gioan khơi lên trong lòng thính giả một sự tò mò để họ chờ mong Chúa Giêsu: Ngài đang đến cho nên Gioan đang dọn đường (câu 23), Ngài “đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (câu 26), Ngài đến sau Gioan nhưng cao trọng hơn Gioan (“tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài”câu 27).
 
B. Suy niệm (...nẩy mầm)
 
1. Việc làm chứng của Gioan Tiền hô gồm 3 giai đoạn: 
 
a/ Do sống tốt, Gioan được người ta qúy mến, thậm chí còn được người ta tưởng là Đấng Messia. 
 
b/ Khi đó Gioan khiêm tốn nói mình không phải là Messia.
 
c/ Rồi giới thiệu Đấng Messia thật cho người ta biết.
 
2. Nếu vì thích được khen ngợi mà Gioan nhận vào mình những đánh giá của người khác, thì ông đã bỏ ất dịp làm chứng cho Chúa Giêsu. Muốn cho Chúa Giêsu “lớn lên” thì Gioan phải “nhỏ đi”.
 
3. Trong một năm, có lẽ thời gian quanh lễ Giáng sinh là thời gian người ta chú ý tới đạo nhiều nhất. Cho nên đây là thời gian thuận tiện nhất để ta làm chứng cho Chúa.
 
4. Một nhóm trẻ thuộc nhiều quốc tịch đang bàn nhau làm thế nào để phổ biến Tin mừng cách rộng rãi nhất. Có người bảo dùng đài phát thanh và truyền hình, có người bảo dùng báo chí v.v. Một cô gái Châu Phi lên tiếng:
 
- Ở xứ chúng tôi, khi chúng tôi muốn loan Tin mừng tới một nơi nào thì chúng tôi gửi đến đấy một gia đình Kitô hữu tốt để gia đình này sống giữa những người khác.(Barclay)
Cầu nguyện: 

Xem thêm:

Bài đọc 1:  Is 61,1- 2a.10-11

1          Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
            vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
            sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
            băng bó những tấm lòng tan nát,
            công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
            ngày phóng thích cho những tù nhân,
2a        công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,
            một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta;
10         Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA,
            nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
            Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
            choàng cho tôi đức chính trực công minh,
            như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
11         Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
            như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
            ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
            làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Bài đọc 2: 1 Tx 5,16-24 

16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)