Hạt giống là Lời Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên, Thánh Padre Piô 5 dấu (N)
Lời Chúa: 
Lc 8,4-15

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng : "Ai có tai nghe thì nghe." 9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa."  (Lc 8,11)

Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống...)

Dụ ngôn người gieo giống:

Hãy để ý đến sự rộng rãi đến nỗi như hoang phí của người gieo giống: gieo cả trên vệ được và nhiều nơi mà hy vọng nảy mầm rất ít.

 

Cũng hãy để ý đến loại đất xấu:

a/ đất vệ đường là người quá hời hợt, vừa nghe là quên ngay;

b/ đất đá sỏi là người không kiên trì trong gian nan thử thách;

c/ đất đầy gai là người chất chứa trong lòng nhiều lo toan việc đời.

Đất tốt là “những người nghe với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy lời, và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

B. Suy niệm (...nẩy mầm)

1. Tôi phải học tính quảng đại và lạc quan của người gieo giống trong dụ ngôn này: không nên tiếc công gieo Lời Chúa, cũng không nên nản lòng khi thấy Lời Chúa không sinh kết quả nơi một số người. Cứ lạc quan, hăng hái chu toàn nhiệm vụ của mình, như thánh Phaolô: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên".

2. Hãy suy nghĩ kỹ những điều kiện làm cho hạt giống nảy mầm:

“Nghe Lời với tấm lòng tốt và thiện hảo”: lắng nghe với thiện chí muốn tìm ánh sáng hướng dẫn đời mình.

“Giữ lấy Lời một cách kiên nhẫn”: Không bỏ cuộc dù thời gian kéo dài, dù gian truân thử thách; không để mình phân tâm vì những đam mê việc đời.

3. Mỗi ngày Chúa dọn cho tôi hai bàn tiệc: bàn tiệc Thánh Thể và bà tiệc Lời Chúa. Bàn tiệc Lời Chúa được dọn sẵn không phải chỉ trong Thánh lễ, mà còn trong lúc suy gẫm, lúc đọc Thánh kinh

4. Một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đọa kinh trong Bagayad Gita. Người phụ trách đọc đoạn kinh này là một nhà đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho nhà vua nghe. Và ngày nào ông cũng hỏi: “Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa giải thích không?”. Nhưng lần nào vua cũng trả lời: “Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã”. Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi điều đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết định từ bỏ mọi sự mà lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với vua: "Tâu bệ hạ, thề là cuối cùng hạ thần đã hiểu được" Giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý là thực thi chân lý". (Góp nhặt).

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Xem thêm:

Bài đọc 1: 1Tm 6,13-16

13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh : 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa.

16   Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
       ngự trong ánh sáng siêu phàm,
       Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
       Kính dâng Người danh dự
       và uy quyền đến muôn đời. A-men.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)