Hãy đi loan báo Tin Mừng

Thứ sáu tuần 2 TN: Lễ Thánh Phaolô, Tông đồ trở lại
Lời Chúa: 
Mc 16,15-18

15Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mt 16,15)

Suy niệm: 

* Lịch sử

Trong khi thánh Phêrô được xác định là “đá tng cho Hi Thánh” (Mt 16,18), thì Phaolô được gọi là “thy dy các dân ngoi v đc tin và chân lý” (1 Tm 2,7). Đối với Phaolô, đây là cả một mu nhim. Trước đấy, ngài đã khinh khi những người Kitô hữu, khi họ tôn kính một đấng Mê-si-a bị xử tử như một tội đồ.

Sự kiện ở cổng thành Đa-mát đã biến đi tt c. Thiên Chúa mà ngài tôn thờ trong cương vị là một người Pharisêu đạo đức, đã biến đổi ngài thành kẻ rao ging cho Tin Mng ca Đc Giêsu chu đóng đinh (Gl 1,11-16).

Lễ thánh Phao-lô trở lại đã được tìm thấy trong phụng vụ Ga-li-en, từ thế kỷ thứ 8. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

A. Phân tích (Ht ging...)

1. Bài trích sách Công vụ :

Phaolô tự thuật về ơn gọi của mình trên đường Đamát. Trong sách Công vụ, chuyện này được tường thuật 3 lần : 9,3-7 ; 22,3-16 và 26,13-15. Đoạn này là tường thuật thứ hai.

Một chi tiết nổi bật trong câu chuyện là s mù lòa và s sáng mt của Phaolô. Ta có thể phân chuyện này ra 3 giai đoạn :

- Giai đoạn trước khi Phaolô gp Chúa Giêsu : ông là một người nhiệt thành. Nhưng chính sự nhiệt thành ấy làm ông thành mù quáng khiến ông chống lại Giáo Hội của Ngài (cũng giống như những người biệt phái).

- Lúc gp được Chúa Giêsu, hoạt động mù quáng chống phá Giáo Hội đã ngưng lại, nhưng ông vẫn còn mù (“Ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không trông thấy nữa”). Sự mù này một phần vì Phaolô chưa thích ng ni với ánh sáng quá rực rỡ của Chúa Giêsu, một phần vì ông chưa được ch dn về đường lối của Ngài

- Khi gặp Khanania, Phaolô được sáng mt, vì đã được chỉ dẫn (“Thiên Chúa đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Ngài và được thấy Đấng Công Chính... Anh sẽ làm chứng nhân... về các điều anh đã thấy và đã nghe”).

2. Bài Tin Mừng :

Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ :

- Sai các ông đi loan Tin Mừng : “Anh em hãy đi khp t phương thiên h, loan báo Tin Mng cho mi loài th to”.

- Hứa h tr đc bit cho các ông : “Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu có uống phải chất độc thì cũng không bị hại ; họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Những “dấu lạ” mà Chúa Giêsu hứa có thể mang 2 nghĩa :

a/ Nghĩa bóng : Chúa giúp các ông chiến thắng thế lực của sự dữ ;

b/ Nghĩa đen : các ông sẽ thật sự làm được những phép lạ

B. Suy niệm (... ny mm)

1. “Trở lại” là đang đi trên một con đường, biết rằng đường đó lạc, nên dứt khoát quay lại. Nếu chỉ biết mà không quay lại thì không phải là trở lại. Thánh Phaolô đã quay lại một cách dứt khoát đúng 1800, và quay rất nhanh.

2. Nhiệt tình chưa hẳn là tốt. Nhiệt tình phải được hướng dẫn bởi ánh sáng Đức Kitô mới tốt thật.

3. Bà Reside là nhà truyền giáo đầu tiên cho những người da đỏ bộ lạc Kiowa ở Oklahoma. Bà được họ thương mến đặt tên là Aim-day-co, nghĩa là “Hãy quay lại”. Khi giải thích lý do chọn đặt cho bà cái tên đó, vị tù trưởng nói : “Khi những người bộ lạc Kiowa chúng tôi thấy ai đang đi lạc hướng thì chúng tôi nói với họ “Aim-day-co”. Họ nghe và quay lại đúng hướng. Bà này từ một nơi xa xôi đến với chúng tôi. Bà thấy chúng tôi đang đi lạc và bà đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng, đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô. Xin Ngài chúc lành cho bà Aim-day-co” (Moody Monthly).

4. Khi chọn ai, Chúa theo những tiêu chun rt l : không cần học thức cao, không cần tài ba lỗi lạc, không cần khả năng khéo làm việc... Thánh Phaolô đã liệt kê 5 tiêu chuẩn Chúa theo : nhng cái yếu đui, nhng cái ngu di, nhng cái hèn mn, nhng cái b khinh thường và nhng cái hư không. (Sunday School Times).

5. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

Là sinh viên năm thứ nhất đại học, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ. Hằng ngày tới trường, tôi cặm cụi ghi chép ; tan học lại vội vàng về ký túc xá…

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới gần cuối năm. Trước sự vận động tích cực của một vài bạn trong lớp cho một giáo phái hay một đạo gì đó, tình cờ H hỏi tôi :

- Bạn theo đạo nào ?

- Công giáo. Còn bạn ?

- Tớ chẳng theo đạo nào cả. Còn bạn, sao không truyền đạo như nhóm M vẫn làm ?

Tôi trả lời cho qua chuyện, nhưng sau đó đã phải suy nghĩ nhiều tới cách sống của mình giữa mọi người.

Lạy Chúa, con muốn làm chứng cho Chúa bằng chính cách sống của con, bằng thái độ vui tươi cởi mở với bạn bè cũng như lòng quảng đại của con trước những như cầu của người nghèo. (Epphata)

Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16

"Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: "Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Ðamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt.

Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần đến Ðamas, thình lình một luồng ánh sáng chan hoà từ trời chói rạng quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán bảo tôi: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người trả lời: "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ". Và những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng Ðấng nói với tôi. Tôi hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa liền nói với tôi: "Hãy chỗi dậy, vào thành Ðamas, ở đó sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi phải làm". Nhưng vì ánh sáng chói loà kia, tôi không còn thấy được, nên các bạn tôi cầm tay dẫn tôi vào thành Ðamas. Có một người kia tên là Anania, người đạo đức, sống theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính phục, đến tìm tôi và đứng gần tôi mà nói: "Hỡi anh Saolô, anh hãy nhìn!" Ngay lúc đó tôi nhìn thấy ông.

Và ông nói: "Thiên Chúa cha ông chúng ta đã tiền định cho anh biết thánh ý Người, thấy Ðấng Công Chính và nghe tiếng Người nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước mặt mọi người về điều anh đã thấy và đã nghe. Và bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? Hãy chỗi dậy và cầu khẩn danh Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa mình cho sạch tội lỗi".

Ðó là lời Chúa.