Chúc tụng Chúa

Ngày 24 Tháng 12 (Tháng Lễ Sáng), Tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,67-79

67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

68       "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
           đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69       Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
           Người đã cho xuất hiện
           Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70       như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
           mà phán hứa tự ngàn xưa:
71       sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
           thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72       sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
           và nhớ lại lời xưa giao ước;
73       Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
           rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74       và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75       để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
           mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76       Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
           là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
           con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77       bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
           là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78       Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
           cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79       soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
           và trong bóng tử thần,
           dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người." (Lc 1,68)

Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống...)

Những ý lớn trong bài ca của Dacaria:

1. Thiên Chúa đã thực hiện Lời hứa cứu rỗi mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa với các tổ phụ và qua miệng các ngôn sứ.
2. Hôm nay Con Thiên Chúa là “Vầng Đông” đã xuất hiện, mở màn một kỷ nguyên mới.
3. Gioan sẽ là vị tiền hô cho Ngài: mở lối cho Ngài đi, và báo tin vui cứu rỗi cho nhân loại.

B. Suy gẫm (... nẩy mầm)

1. Bài ca này được Phụng vụ chọn cho chúng ta đọc buổi sáng lúc bắt đầu một ngày mới, nhằm nhắc chúng ta:

  • Hãy sống một ngày trong ánh sáng của “Vầng đông” Chúa Cứu Thế;
  • Hãy sống như Gioan: mở lối cho Chúa đến thăm anh chị em mình; loan báo tin vui cứu rỗi cho họ.

2. Ánh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi Chúa đã làm ra nó trước cà trời và đất. Khi đã có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Hãy nhìn quanh ta, ta sẽ thấy ánh sáng giúp ta rất nhiều cách: ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người và hong khô quấn áo. Nhờ có ánh sáng, ta mới thấy được sự vật quanh ta. Ánh sáng còn là thuốc chữa trị nhiều chứng bệnh và tiêu diệt nhiều thứ độc hại; Hãy nghĩ tới ánh sáng của các ngọn đèn: ta dùng chúng để trang hoàng nhà cửa, nhờ chúng ta mới thấy đường mà đi trong đêm tối; Nếu không có ánh sáng, sinh vật không lớn lên được và sẽ chết dần mòn... Bởi thế người ta sợ bóng tối và vui mừng vì ánh sáng (Frank Mihalic).

Chúng ta hãy bắt đầu mỗi ngày mới với tâm tình của Dacaria trong bài ca Benedictus “Chúc tụng Thiên Chúa... cho Vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta”.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng thành tín và đầy yêu thương. Chúa luôn trung thành với tình yêu của mình. Chúa đã tỏ lòng yêu thương vô bờ bến cho nhân trần chúng con qua việc Giáng Thế cứu đời. Chúa luôn thành tín trong mọi lời Chúa phán: Chúa sẽ cứu thoát chúng con khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết chuẩn bị lòng mình cho xứng đáng đón mừng Chúa đến viếng thăm.

Lạy Chúa, nếu không gian đã được trang hoàng bởi những cây thông, những hang đá, những đèn sao lấp lánh, thì tâm hồn chúng con cũng cần được dọn dẹp cho xứng đáng để đón mừng Chúa viếng thăm. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết kiên trì lắng nghe, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, để lời Chúa thực sự trở thành kim chỉ nam cho đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời bằng hai tiếng xin vâng với trọn niềm phó thác tin yêu.

Lạy Chúa, Chúa là hoàng tử bình an, xin cho chúng con biết thành tâm thiện chí tìm đến với Chúa để được bình an trong tâm hồn giữa những khó khăn trong cuộc đời hôm nay. Amen.

(Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)