Tìm đến với Chúa

Thứ Năm Tuần 2 TN - Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lời Chúa: 
Mc 3, 7-12

7 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, 8 Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. 9 Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. 10 Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. 11 Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", 12 nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

"Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người." (Mc 3,10)

Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống...)

Trong đoạn này, Máccô ghi tóm lược hoạt động chữa bệnh và trừ tà của Chúa Giêsu:

- Chữa bệnh: do biết Chúa Giêsu có khả năng chữa bệnh, người ta từ khắp nơi đi theo Chúa Giêsu rất đông, đến nỗi Người phải bảo các môn đệ tìm cho Người một chiếc thuyền nhỏ cho Người lên đó “kẻo họ chen lấn Người”. Biện pháp này nhằm làm dịu đi phần nào một niềm tin tưởng có phần vụ lợi và một quan niệm có phần sai lạc về Đấng Messia.

- Trừ tà: những tà thần khi bị Người trục xuất đã tuyên bố lớn tiếng “Người là Con Thiên Chúa”. Không phải tà thần tuyên truyền dùm Người, thực ra chúng muốn phá hại hoạt động của Người, vì khi làm như thế, chúng khiến dân chúng chỉ để ý tới khía cạnh quyền phép của Người và do đó sẽ không chấp nhận khi Người cho biết Người là một Đấng Messia dùng Thập giá để cứu loài người. Bởi đó việc Người “nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người” cũng là một biện pháp ngăn chận quan niệm sai lạc ấy.

B. Suy tư (... nẩy mầm)

1. Khi người ta chạy theo Chúa vì động cơ vụ lợi, và khi ma quỷ muốn làm cho người ta hiểu Chúa Giêsu là một nguồn lợi vật chất, thì chính Chúa Giêsu phải có biện pháp lánh xa và ngăn cấm.

2. Kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng khi ta thực sự đến với Chúa, Người không bao giờ để ta ra về với bàn tay trắng cả, chỉ trừ khi ta đến với Người mà lòng đầy những toan tính vụ lợi. (Phophecy Monthly).

3. Câu chuyện sau đây do Mục sư H.A. Ironside kể trong một buổi thuyết trình về Thánh Kinh:

Một nhóm Kitô hữu đang họp trong một ngôi nhà. Trước mặt tiền nhà, họ treo một biểu ngữ với hàng chữ “Jesus only” (chỉ vì Chúa Giêsu mà thôi). Một cơn gió mạnh thổi qua làm bay mất 3 mẫu tự đầu. Hàng chữ trở thành “us only” (chỉ vì chúng ta mà thôi).

Mục sư kết luận: đối với một số Kitô hữu, họ tưởng hàng chữ đầu diễn tả đúng ý hướng của họ, nhưng thực ra ý hướng của họ là hàng chữ thứ hai. (Sunday School Times).

 Bài Đọc I: (năm I) Dt 7, 25 - 8, 6

"Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta.

Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng của lễ, trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính Mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật, thì đặt Người Con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời.

Điểm chính yếu về các điều đang đề cập đến là: chúng ta có một Thượng tế như thế ngự bên hữu Đấng Tối Cao trên trời, với tư cách là chủ tế trong đền thờ, và trong nhà tạm chân thật mà Chúa - chứ không phải người phàm - đã dựng nên. Quả thật, mọi thượng tế được đặt lên là để hiến dâng lễ vật và hy tế, vì thế, vị thượng tế này cần phải có gì để hiến dâng. Vậy nếu Người còn ở trần gian, thì Người cũng không phải là tư tế, vì đã có những người phụ trách hiến dâng của lễ theo lề luật. Việc phượng tự mà họ làm chỉ là hình bóng những thực tại trên trời, như lời đã phán cùng Môsê khi ông sắp dựng nhà tạm rằng: Chúa phán: "Ngươi hãy xem, ngươi sẽ làm mọi sự theo mẫu Ta đã chỉ cho ngươi trên núi". Hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành.

Đó là lời Chúa.