Hướng Lòng về Chúa: Bài ca Hiệp lễ 1 trong thánh lễ Giỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Video tổng hợp


Lên đầu trang