Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sinh hoạt Giáo phận


tác giả: ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
Lên đầu trang