Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ An táng Bà cố Maria Huỳnh Thị Sương

Sinh hoạt Giáo xứ


tác giả: Trương Công (Ảnh)
Lên đầu trang