Đức Tổng Giám mục Marek Zalewsky kết thúc chuyến thăm Giáo phận Thái Bình

Tin Giáo hội Việt Nam


tác giả: Phạm Hướng & Mai Nhất & Phạm Thiềm
Lên đầu trang