Phanxicô X. Chu Gia Nghĩa

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Tòa Tổng Giám Mục