Gioan B. Đỗ Quốc Vinh

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2016
Nơi làm việc: 

NT Bình An Thượng, hạt Bình An