Phêrô Nguyễn Quang Toàn

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1974
Nơi làm việc: 

NT Môi Khôi, hạt Xóm Chiếu