Giuse Ngô Viết Thanh

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007
Chức vụ: 
Phụ Tá
Nơi làm việc: 

NT Bình An Thượng, Hạt Bình An