Maximô Ngô Vĩnh Hy

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Vườn Chuối, hạt Sài Gòn - Chợ Quán