Martinô Đỗ Văn Diệp |

Martinô Đỗ Văn Diệp

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1961
Ngày qua đời: 
30.07.2012