Phêrô Nguyễn Công Danh |

Phêrô Nguyễn Công Danh

Năm sinh: 
1935
Năm Linh mục: 
1963
Nơi làm việc: 

NH NR, hạt Gia Định