Phêrô Phạm Minh Công |

Phêrô Phạm Minh Công

Năm sinh: 
1927
Năm Linh mục: 
1957
Ngày qua đời: 
21.05.2014
Nơi làm việc: 

NH Bùi Chu, hạt Tân Sơn Nhì