Phêrô Lã Quang Hiệu |

Phêrô Lã Quang Hiệu

Năm sinh: 
1936
Năm Linh mục: 
1963
Ngày qua đời: 
19.05.2015
Nơi làm việc: 

NT Lộc Hưng, hạt Chí Hoà