Giuse Vũ Viết Hà

Năm sinh: 
1928
Năm Linh mục: 
1957
Nơi làm việc: 

NH Bùi Chu, hạt Tân Sơn Nhì