Gioan B. Phạm Minh Đức |

Gioan B. Phạm Minh Đức

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì