Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 27 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 1, 1-4; 4, 14-21
28
29
(All day)
Lời Chúa
Mc 3, 31-35
30
31
1
(All day)
Lời Chúa
Mc 4, 26-34
2