Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 20 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 2, 1-12
21
22
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 23-28
23
24
25
26