Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 13 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
13
14
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 14-20
15
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 21-28
16
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 29-39
17
18
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 1-12
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,11-13
19
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 13-17