Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 6 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 2, 1-12
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 4, 12-17. 23-25
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 34-44
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 45-52
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,14-22a
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 5, 12-16
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 3, 22-30