Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 1 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
30
 
31
 
1
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,16-21
2
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,29-34
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 35-42
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 43-51