Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Hai 21 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,27-33