Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Hai 20 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,22-26