Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Hai 17 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,17.20-26