Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Hai 15 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,31-37